Hạt giống Mâm xôi - Hạt giống Mâm xôi đỏ - Hạt giống Mâm xôi -Mam Xoi - 50 hạt

Hạt giống Mâm xôi - Hạt giống Mâm xôi đỏ - Hạt giống Mâm xôi -Mam Xoi - 50 hạt

Tuva'dasın müsait
₺ 76.20
Mal:

Chất lượng cao, không biến đổi gen : hơn 50 hạt.Hạt giống Mâm xôi đỏ còn được gọi là Hạt giống Phúc bồn tử đỏ.Vùng chăm sóc cây trồng từ 4 đến 8 ,vì chúng yêu cầu khí hậu cung cấp các điều kiện ẩm, hơi mát mẻ.Hạt giống Mâm xôi - Hạt giống Mâm xôi đỏ - Hạt giống Mâm xôi -Mam Xoi - 50 hạt.

Detaylı özellikler

Birindeki katılımlar